˻

 
   
 

1. Ʈ Dwight
Ʈ(Dwight'sWatts). ۿ(IsaacWatts)δǽƼƮ(TimothyDwight,1752-1817)̱ΰѰǾĪ̴.150ǽ263۵̺η÷Ǿµ,߿ǰ168…
ǻ > ȸ > ȸǰ
2. ׶ξ˸, ׶ξ˷ liber gradualis, graduale
׶ξ˸(.libergradualis) θī縯ȸǹ̻뷡ִ¿Ī.׶ξ˷(graduale)Ī.…
ǻ > ȸ > ȸǰ
3. ˸ liber usualis
˸(.liberusualis) 1895⿡ַ(solesmes)Ǻ׵Ʈ鿡ó,ο´´.׶ξ˷;ƼǺκе̷,ϿϰƯѱ⵵̼ϵ…
ǻ > ȸ > ȸǰ
4. hymnar
(.hymnar) ߼ϰ̰ȸ°Ǽ迭ѹѴ.…
ǻ > ȸ > ȸǰ
Elapsed time: 0.004sec
Searched recordes : 4

[1]

 

Copyright (c) ѱǿ (Korean Institute of Music Terminology). All rights reserved.